Kalkan Balığı

Yassı balıklar (Pleuronectiformes) takımının Scophthalmidae ve Bothidae familyalarına ait deniz balıklarının ortak adı. Kısaca kalkan olarak da bilinir. Dipte yaşayan ve çok az hareket eden bir balıktır. Yassı ve oval bir bedeni vardır. Gözleri bedeninin sol yanında yer alır. Ortalama ömrü 25-30 yıl olan kalkan balığının boyu bir metreye ulaşabilir. Sahillerde 5-10 m’den başlayarak 300-400 m derinliklerde yaşar. Etçil bir balıktır. Erkekleri 5-6, dişileriyse 6-7 yaşlarında olgunlaşıp üremeye başlar. Üremeleri 10-15 derece sıcaklıktaki sularda nisan ayından haziran ayına kadar sürer. Milyonlarca yumurta vermesinin yanında, etinin lezzeti ve verimliliği nedeniyle ekonomik değeri çok yüksektir. Karadeniz’in en tanınmış balığıdır. Batı Akdeniz, Atlas Okyanusu ve Kuzey Denizi’nde de yaşayan türleri vardır.