Kambur Balina

Balaenopteria familyasından, kalın gövdeli ve yüksek sırtlı bir balina türü. 12-15 m uzunluğundadır. Üstü siyah, karın bölgesi beyazdır. Başın ve çenenin üstündeki kabarıklıklar, en belirgin özelliğidir. Sırtı yüksek olduğu için kambur balina adını almıştır.

Kambur balinalar tüm okyanuslarda görülür. Yazın kutuplara doğru, kışın tropik bölgelere göç ederler. Kambur balinaların, kendi aralarında oldukça gelişmiş bir sesli iletişimi vardır. 5-35 dakika boyunca durmadan değişik melodiler üreten sesler çıkarırlar. Kambur balina türü tehlike altındadır. Bu yüzden 1960’lı yıllardan bu yana koruma altına alınmıştır.