Kamçılılar

Kamçı taşıyan bir hücreli canlılar. Beslenme özellikleri çoğunlukla tüketicidir. Büyükbir kısmı bazı memeli hayvanların sindirim kanallarında yaşarlar. Bir kısmı hastalıklara neden olur. Bir kısmı da serbest yaşar. Genellikle eşeysiz ve boyuna bölünmeyle çoğalırlar. Yaklaşık 1500 türü tanımlanmıştır.