Kan Bankası

Gereğinde hastalara vermek için sağlam kimselerden alınan kanların saklandığı yer. Kan bankaları kurulmadan önce hekimler, kan nakli gerektiği zaman, uygun kan bulunana değin hastanın yakınlarının kan gruplarını araştırır, karşılaştırır, uygun vericiden kan alır ve hastaya verirlerdi.

Kan nakli için önemli pek çok kan grubunun bulunması, 1940’larda kan bankalarının özelleşmiş kurumlar olarak hızla gelişmesini sağladı. Kan kısa bir süre saklanabilirse de çeşitli bileşenleri dondurularak, bir yıl, hatta daha uzun süre saklanabilmektedir. Böylece tek bir kan bağışıyla beş ya da altı hastanın gereksinimleri karşılanabilir.