Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kan damarları ve görevleri

Kan damarları ve görevleri

Görselin bulunduğu yazıya dön: Kan Damarları ve Özellikleri

Kan damarları ve görevleri

Kalp tarafından pompalanan kan vücutta değişik kalınlıktaki damarlar içerisinde dolanır. Damarları yapı ve görevlerine göre üç grupta toplayabiliriz. Bunlar:
1) Atardamarlar
2) Toplardamarlar
3) Kılcal Damarlar

Gorgoda © 2021