Kan Grupları

İnsanlarda, kanın kalıtımla soydan soya geçen ve alyuvar özelliklerine göre sınıflandırılması. Her biri kendi içinde uyumluluk gösteren 4 kan grubu vardır: A, B, AB ve 0 (sıfır). Bu grupların yanı sıra, artı (+) ve eksi (-) olmak üzere iki Rh faktörü vardır. Bir insana kan verileceği zaman, testler yapılarak kan grubunun ve Rh faktörünün bunlardan hangisi olduğu belirlenmelidir. Böylece, aynı Rh faktöründen ve kendi grubuna uygunluk gösteren kan gruplarına sahip başka insanlardan kan nakli yapılabilir. Kuramsal olarak AB grubu yalnızca kendi grubuna kan verir ve tüm gruplardan alır; A ve B grupları kendi gruplarından alır ve onlara kan verir; 0 grubu ise tüm gruplara kan verebilir, ama yalnızca kendi grubundan kan alabilir. Bununla birlikte hastahanelerde her grubun kendi grubundan kan alması tercih edilir. Çünkü diğer uygun kan gruplarından kan alınsa dahi kan uyuşmazlığı ortaya çıkabilir. Yanlış gruplardan kan verilmesiyse ölüme neden olabilir.