Kanat

Bazı hayvanların uçmasını sağlayan ikili yapı. Omurgalıların kanatları ön bacaklarının başkalaşıma uğramasıyla oluşmuştur. Kuşlarda parmak sayısı azalmış, ön kol uzamıştır. Kanadın uçlarındaki telekler uçmak için gerekli itme kuvvetini büyük ölçüde sağlar. Yarasalarda kanat ön bacak ve ayak kemikleri üstüne gerilmiş uçma derisi biçimindedir.

Böceklerin kanatları vücut örtülerinin kıvrılmasıyla oluşmuştur. Böceklerin çoğunda iki çift kanat bulunmakla birlikte, sinekler kanatlarının yalnız ilk çiftini, kın kanatlılar yalnız ikinci çiftini kullanır.