Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kandilli Rasathanesi

1911’de Fatin Gökmen tarafından kurulan gözlem evi. Kuruluş yıllarında yapılan meteoroloji gözlemlerinden yararlanılarak her gün İstanbul için hava tahmini raporu hazırlanmış, yapılan gözlemlerle kronometreler ayarlanarak doğru saat ayarı telefonla PTT […]

1911’de Fatin Gökmen tarafından kurulan gözlem evi. Kuruluş yıllarında yapılan meteoroloji gözlemlerinden yararlanılarak her gün İstanbul için hava tahmini raporu hazırlanmış, yapılan gözlemlerle kronometreler ayarlanarak doğru saat ayarı telefonla PTT ve DDY idarelerine verilmiştir.

1912 yılında askeri uçakların hareketini düzenleyecek meteorolojik bilgilerin elde edilmesi amacıyla bir “Umumi Havaiye Müfettişliği” kurulmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinin ardından, Milli Eğitim Bakanlığı bu örgütü sivil gereksinimleri karşılamak amacıyla “Tetkikatı İklimiye Müfettişliği” adı altında bir daire kurmuş ve Rasathane-i Amire’ ye bağlamıştır.

Cumhuriyeti izleyen yıllarda, resmi yazışmalarda bir süre Rasathane-i Amire adı kullanılmıştır. Harf devriminin ardından adı “Maarif Vekâleti Hey’et ve Fiziki Arzi İstanbul Rasathanesi” adını almıştır. Rasathane arşivinde yapılan araştırmada, ilk kez 1936 yılında resmi olarak Kandilli Rasathanesi adının kullanıldığı görülmüş, 1940 yılından sonra da “Kandilli Rasathanesi, Astronomi ve Jeofizik” adını almıştır.

Kuruluşundan 1982’ye değin Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan gözlem evi, bu tarihte Boğaziçi Üniversitesine bağlanmıştır. Günümüzde, Deprem Araştırma Enstitüsü ve Gök ve Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezinden oluşan rasathanede; astrofizik, jeodezi, jeofizik ve deprem mühendisliği alanlarında lisansüstü ve doktora eğitimi verilmektedir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

    Gorgoda © 2021