Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kantar (Kintar)

Eski bir ağırlık ölçüsü. Kintar olarak da bilinir. Sözcük, Lâtince centenarius’tan türeyerek Arapçalaşmıştır. Kantarın ağırlık değeri ülkelere ve bölgelere göre değişirdi. En geçerli olanı, 10 bin dinarın toplam ağırlığına (42,5 […]

Eski bir ağırlık ölçüsü. Kintar olarak da bilinir. Sözcük, Lâtince centenarius’tan türeyerek Arapçalaşmıştır. Kantarın ağırlık değeri ülkelere ve bölgelere göre değişirdi. En geçerli olanı, 10 bin dinarın toplam ağırlığına (42,5 kg) eşitti. Çeşitli Akdeniz ülkelerinde kullanılan bu ağırlık birimi, 23-43 kg arasında değişirken, Osmanlılarda, 1 kantar 44 okkaya (56,5 kg) eşitti.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

    Gorgoda © 2021