Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kanyon

Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin, dar akarsu vadisi. Kanyonlar genellikle kalker, kumtaşı vb. suyu kolaylıkla geçiren kütlelerin kalın tabakalar teşkil ettikleri yerlerde görülür.

Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin, dar akarsu vadisi. Kanyonlar genellikle kalker, kumtaşı vb. suyu kolaylıkla geçiren kütlelerin kalın tabakalar teşkil ettikleri yerlerde görülür.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

    Gorgoda © 2021