Gorgoda Nedir? Kimdir?

Taşılbilim Coğrafyası İsimli görselin yer aldığı yazı: Karaların Oluşumu ve Yerkabuğu

Taşılbilim Coğrafyası

Taşılbilim Coğrafyası
Yeryüzünün coğrafyası çok değişti. Bir dönem Pangee’ydi, 180 milyon yıl önce büyük bir kitle halinde olan anakara parçalanmaya başladı. Afrika ile Antarktika arasında bir sırt belirmişti. Sonra 120 milyon yıl önce Güney Atlantik açılmaya başladı. Güneyde Gondwana’nın parçalanmasıyla Afrika, Güney Amerika, Madagaskar, Hindistan, Avustralya ye Antarktika oluştu. İlkçağ sürüngenleri Mesosorus fosillerinin Brezilya’da, Angola’da, Namibya’da bulunuşu Gondwana’nın varlığını doğruluyor.

-

En son eklenen yazılar

Kim ne dedi?

Gorgoda © 2023