Karaman Tarihi Yerleri

Karaman Tarihi Yerleri

Karaman Tarihi Yerleri

Yedi bin yıllık zengin bir tarihi olan Karaman, Tarihi eserler yönünden zengindir. Başlıcaları şunlardır:
Ermenek Kalesi : Firan Kalesi olarak da bilinir. Ermenek ilçesinde, şehrin kuzeyindeki kayalıklar üzerine kurulmuştur. Kimin tarafından ve ne zaman yapıldığı belli değildir. Osmanlı Devletinin son devrine kadar önemini korumuş, son devirde ise zindan olarak kullanılmıştır.

Mennan Kalesi: Ermenek ilçesinde Erik Deresi ile Ermenek Suyunun birleştiği yere yakın bir tepe üzerine kurulmuştur. Kalede pek çok yapı kalıntısı vardır.

Karaman Kalesi : On ikinci asırda Anadolu Selçukluları tarafından yapılmıştır. İç içe üç surdan meydana gelen kalede yalnız içkale sağlam olarak günümüze kadar gelmiştir. Dış kaleden günümüze pek az iz kalmıştır.

Yunus Emre Câmii ve Tekkesi : Sinle Mahallesinde, cami, türbe, zaviye ve hazire bölümlerinden meydana gelen bir külliyedir. On dördüncü asırda yaptırıldığı tahmin edilmektedir. Yunus Emre ve hocası Tabduk Emre’nin medfun bulunduğu söylenir.

Nuhpaşa Câmii : Koçakdede Mahallesinde Nuh Paşa tarafından 1596’da yaptırılmıştır. Tek kubbeli olan cami Osmanlı mimari tarzını aksettirir.

Hacı Beyler Câmii : Karamanoğlu Emir Seyfeddin Hacı Bey tarafından 1356’da yaptırılmıştır.

Aktekke (Vâlide Sultan Câmii) : Karamanoğlu Alâeddin Ali Bey tarafından 1370’de Mevlânâ’nın annesi Mü’mine Hâtun için yaptırılmıştır. Taş mihrabın solunda Mevlânâ Celâleddin-i Rümi hazretlerinin annesi, hanımı ve çocuklarına ait mezarlar vardır.

Arapzâde Câmii : Hatip Mahallesindedir. Karamanoğlu Alâeddin Halil Bey 1374’de Karamanoğulları döneminde yaptırmıştır.

Çelebi Mescidi : Gazi Dükkan Mahallesindedir. Kitabesi yoktur. Karamanoğulları tarihinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Minare ahşaptır.

Dikbasan Câmii : Şahruh Mahallesinde 1493’de yapılmıştır. Üç kapısı vardır. Minberi ahşaptır. Birçok defa tamir görmüştür.

Ulu Câmii : Kazımkarabekir ilçesindedir. On dördüncü asırda yapılmıştır. Anadolu Türk çini sanatının 15. asra kadar olan en güzel örneklerini toplamıştır.

İlisra Ulu Câmii : Kazımkarabekir ilçesinde bağlı. Ahşap olarak yapılan cami 1533’de tamir edilmiştir.

Ulu Câmii : Ermenek ilçesinde Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından 1302’de yaptırılmıştır.

Sipas Câmii : Ermenek ilçesi Çınarlısu Mahallesindedir.

Mimar Emir Rüstem Paşa Câmii : Ermenek ilçesi Meydan Mahallesindedir.

Akça Mescid : 1300’de Hacı Ferruh Bey tarafından yaptırılmıştır.

Hâtuniye Medresesi : 1381’de Sultan Birinci Murâd Hanın kızı ve Karamanoğlu Alâeddin Beyin hanımı Nefise Sultan tarafından yaptırılmıştır.

Emir Müsa Medresesi : On dördüncü asır ortalarında Emir Burhâneddin Müsa Bey tarafından yaptırılmıştır.

İbrâhim Bey İmâreti Medresesi : Karamanoğlu İbrâhim Bey 1432’de yaptırmıştır.

Tol Medresesi : Ermenek ilçesinde Karamanoğlu Emir Müsa Bey tarafından 1339’da yaptırılmıştır.

Karamanoğlu İmâreti ve Türbesi : Ermenek ilçesine bağlı Balkusan köyündedir.

Alâeddin Bey Kümbeti : Karamanoğlu Alâeddin Bey için yaptırılmıştır.

Bıçakçı Köprüsü : Karaman – Ermenek yolunda Göksü Çayı üzerindedir.

Ala Köprü : Ermenek ilçesinde Karamanoğulları döneminde yaptırılmıştır.