Karlofça Antlaşması (1699)

Karlofça Antlaşması

Karlofça Antlaşması

Osmanlı Devleti ile Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya arasında 1699 yılında imzalanan antlaşma. Sultan II. Mustafa zamanında Avusturya üzerine üç büyük sefer düzenlendi. 1697 yılındaki üçüncü seferde Osmanlı ordusu Zenta denilen yerde yenilgiye uğradı. II. Mustafa, Zenta yenilgisine rağmen savaşı sürdürmek istiyordu. Ancak Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa ve İngiliz hükümetinin araya girmesiyle II. Mustafa barışa razı oldu. Barış görüşmeleri, Macaristan’ın Karlofça kasabasında yapıldı. Osmanlı delegeleri ve Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rus delegeleri arasında 72 gün süren barış görüşmelerinin sonucunda antlaşma imzalandı. 1699 yılında imzalanan Karlofça Antlaşması’na göre; Banat ve Temeşvar dışında, bütün Macaristan ve Erdel Beyliği Avusturya’ya verildi. Ukrayna ve Podolya, Lehistan’a verildi. Mora ve Dalmaçya kıyıları Venediklilere verildi.

Karlofça Antlaşması’na, Rus delegeleri imza yetkilerinin olmadığını söyleyerek imza atmamışlardı. Karlofça Antlaşması’ndan bir yıl sonra 1700 tarihinde Rusya ile İstanbul Antlaşması yapıldı. Bu antlaşmayla Azak Kalesi Rusya’ya bırakıldı.

Karlofça Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin toprak kaybettiği ilk antlaşma olması bakımından önemlidir.