Karma sanatlar

Karma sanatlar

Görselin bulunduğu yazıya dön
Karma Sanatlar

Karma sanatlar

Plastik, ritmik, işitsel veya edebî sanat türlerinin iki veya daha fazlasını kullanarak oluşturulan sanat türüne karma sanatlar denir. Resim, müzik, edebiyat gibi çeşitli sanat dallarına dayalı olan sinema karma sanatlara örnektir.

-

Gorgoda © 2021