Karnaval

Hristiyanların, her yıl şubat ayında, büyük perhizden (Paskalya’dan önceki 40 gün boyunca tutulan oruç) önceki pazar, pazartesi, salı (perhiz öncesi üç etli gün) komik kılıklara girerek yaptıkları şenlik ve eğlencelere verilen ad. Katolik dünyasında önem verilen bu kutlamalar, yüzyıllardır süren bir geleneğinin devamıdır. Karnaval dönemde günlük yaşam kuralları kalkar, eğlence en üst düzeye çıkar. Bu eğlencelerde toplumsal statülere bağlı kalmamak ve sınıf farklarını kaldırmak için maske takma geleneği Venedik’te hala sürmektedir.