Kartel

Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret ve üretim kuruluşlarının daha çok kazanmak ya da başka kuruluşlara karşı tutunabilmek gibi amaçlarla aralarında kurdukları dayanışma birliği. Genellikle piyasanın paylaşılması ya da fiyatların denetlenmesi amacıyla kurulurlar. Ancak öne sürülen gerekçe rekabetten korunma olur. Ancak bu durum tüketici açısından, rekabet ortamına göre daha yüksek bir fiyatla sonuçlanır.