Kast

Halkın sınıflara ayrıldığı bazı ülkelerde, özellikle yakın geçmişe kadar Hindistan’da var olan bu sınıflara verilen genel ad. Eski ulusların çoğunda kast sistemi siyasal ya da dinsel yapıya göre oluşurdu. Eski Mısır’da rahipler, askerler, tüccarlar ve sanatçılar olmak üzere dört kast vardı. Roma İmparatorluğu’ndaysa asiller ve halk olmak üzere iki sınıf vardı. Bu sistemin en katısı Hindistan’da uygulanıyordu. Halk dört ayrı kasta ayrılmıştı. Hepsinin başında, din adamı olan Brahmalar bulunuyordu. Bu dört sınıfın dışında hiçbir sosyal hakkı bulunmayan diğer bazı sınıflar da vardı.