Dini Bilgiler

Dinler hakkında temel bilgilerin yanı sıra, merak edilen dini kavramlar, tereddütte kalınan bazı dini konular hakkında soru ve cevaplara bu bölümde yer verilmiştir.

Tarikat

Aynı dinin içinde, tasavvufa dayanan ve bazı ilkelerle birbirinden ayrılan, Tanrı’ya ulaşma arzusuyla tutulan yollardan her biri. Arapça’da yol anlamına gelir. 9 ve 10. yüzyıllarda tek tek her kişinin izlediği yolu adlandırmakta kullanılan tarikat sözcüğü, 12. yüzyıla gelindiğinde bir şeyhin… Daha fazlasını oku »Tarikat

Tapınak

İçinde Tanrı’ya kulluk edilen, tapınılan yapı, mabet, ibadethane. İslâm dinindeki tapınma yerleri mescit ve camidir. Hristiyanlıktaki tapınma yerlerinin büyük bir bölümü kilise olarak adlandırılır. Yahudilikteki tapınma yeri için çoğunlukla tapınak anlamındaki sinagog kullanılır.

Taoculuk

Çin’de M.Ö. 6. yüzyılda ortaya çıkan felsefi akım. Taoizm de denir. Tao; evrenin yolu, düzeni ve yasası anlamına gelir. Taoizm’in kurucusu Çinli filozof Lao-Tzu’dur. Taoizm, evrende bir düzen olduğunu ancak bu düzeni gerçeklerin değil, düşlerin oluşturduğunu savunur. Taoizm’e göre, tüm… Daha fazlasını oku »Taoculuk

İman

İman

Önce kelime üzerinde duralım. Arapça mütehassısları iman kelimesinin; emin veya eman kökünden türemiş bir masdar olduğu hususunda müttefiktirler.ı Lûgat mânâsı, “Doğrulamak, tasdik etmek, bir kimseye veya bir şeye inanıp güvenmek” demektir. İmanın Türkçe karşılığı olan “inanmak” kelimesinde de aynı mahiyeti… Daha fazlasını oku »İman

Abdestin Edebleri

Abdestin bir çok edebleri vardır. Başlıcaları şunlardır: 1) Henüz vakit girmemişken abdest alıp namaza hazır bulunmak. Ancak özür sahibleri abdestlerini vakit girdikten sonra alırlar. 2) Kıbleye yönelerek abdest almak. 3) Abdest sularının elbiseye sıçramaması için, yüksek bir yerde durmak. 4)… Daha fazlasını oku »Abdestin Edebleri

Abdestin Sünnetleri

Abdestin başlıca sünnetleri şunlardır: 1) Abdeste başlarken önce temiz olan elleri bileklere kadar yıkamak. Temiz olmayan elleri önce yıkamak ise farzdır. Böylece diğer organlar kirlenmiş olmaz. 2) Abdeste “Eûzü Besmele” ile başlamak. Abdest arasında okunacak Besmele ile bu sünnet yerine… Daha fazlasını oku »Abdestin Sünnetleri

Abdestin Farzları

Abdestin farzları dörttür: Yüzü bir kez su ile yıkamak, iki eli dirseklerle beraber bir kez yıkamak, her iki ayağı topuklarla beraber bir kez yıkamak ve başın dörtte birini ıslak bir elle ve kullanılmadık temiz bir su yaşlığı ile bir kez… Daha fazlasını oku »Abdestin Farzları

Abdestin Mahiyeti

Abdest belli organları usulüne göre yıkamaktan ve meshetmekten ibaret bir temizliktir, bir ibadet ve itaattır. Abdeste, güzel oluşundan ve temizliğe yardımcı olmasından dolayı “Vuzu” adı verilmiştir. Abdestin manevî birçok faydaları ve sevabları olduğu gibi, maddî olarak da pek çok yararları… Daha fazlasını oku »Abdestin Mahiyeti

Âdem ile Havva

Yaratılış öyküsü Tevrat’ın işlk birkaç bölümünde masalsı br dille anlatılmıştır. Allah (cc) evreni yarattıktan sonra dünyadan aldığı bir avuç toprakla ilk insanı yaratmıştır. Ademi içinde meyveler, dereler, bahçeler ve istediği herşeyin bulunduğu Cennet adında bir bahçeye yerleştirmiştir. Adem yalnız olduğu… Daha fazlasını oku »Âdem ile Havva