Katkı Kredisinden Yararlanamayacak olanlar

Öğrenim ve Katkı KredisiKatkı Kredisinden Yararlanamayacak olanlar

 • Yetim maaşı ve nafaka alanlar dışında en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip öğrenciler,
 • Bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrenciler,(dikey geçiş hariç)
 • Sağlık sebebi dışında önlisans mezunlarından ara vermek suretiyle intibak programına başlayan öğrenciler,
 • Önlisanstan lisans öğrenimine geçmek için intibak öğrenimi yapan öğrenciler, (intibak programı süresince)
 • Kredi isteğinde bulunduğu tarihte kayıtlı olduğu öğretim kurumunda bir öğretim yılından fazla başarısız olan öğrenciler,
 • Ek süre öğrenim gören (artık yıl) öğrenciler,
 • Kurumdan daha önce katkı kredisi almış olan öğrenciler,
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,
 • Yabancı uyruklu öğrenciler,
 • İkinci öğretim veya vakıf üniversitesinde okuyan öğrenciler ile yüksek lisans(master-doktora) öğrencileri,
 • Yurtdışında öğrenim gören ve denklikleri yapılarak,memleket içerisinde bir üniversitede lisans tamamlamalarına karar verilerek, üniversitelere yerleştirilen ve geçiş yaptıkları öğretim kurumuna ikinci öğretim öğrencileri düzeyinde katkı payı ödeyen öğrenciler,
 • Üniversite tarafından özel muafiyetle katkı payı üniversite tarafından karşılanan öğrenciler,
 • Üniversitelere yabancı uyruklu öğrenci sınavı (YÖS) veya YÖS’e eşdeğer kabul edilen diğer sınav sonuçlarını kullanarak, yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak kayıt yaptıran ve sonradan T.C. Vatandaşlığına geçen öğrenciler,
 • Şehit veya gazi çocukları,
 • Katkı Kredisi Yönetmeliği hükümlerine göre kredi almaya yeterli bulunmayan öğrenciler,

katkı kredisinden yararlanamazlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir