İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Katolik Kilisesi

Katolik KilisesiHristiyanlığın en yaygın kolunu oluşturan, en eski kilise topluluğu. Katolik Mezhebi olarak da bilinir. Hristiyan dünyasının en büyük ve en köklü mezhebidir. İnançlarına göre, bu mezhebi, havarilerin ilki olan Petrus kurmuştur. O aynı zamanda Hz. İsa’nın vekilidir. Petrus’tan sonra gelen papalar da Petrus’un vekili sayılırlar. Böylece Papa ruhani lider sıfatıyla Hz. İsa’nın yeryüzündeki temsilcisidir. 1870 yılında toplanan Vatikan Ruhani Meclisi, Papa’nın yanılmazlığını ilân etmiştir. Katolik Mezhebi’nde ruhban sınıfı, aşağıdan yukarıya rahip, piskopos, kardinal ve papa biçiminde sınıfsal bir yapıya sahiptir.

Katolik Mezhebi’nde papazların başlıca görevleri, vaftiz, tövbe, çile, günah çıkartma, evlenme vb. takdis törenlerini yönetmektir. Keldani Mezhebi, Ermeni Mezhebi, Süryani Mezhebi, Maruni Mezhebi, Kıpti Mezhebi gibi temelde aynı inançları paylaşmakla beraber, ayrıntılara ait konularda Katolik Mezhebi’nden ayrılarak ortaya çıkan bazı küçük mezhepler vardır.

Yorumlar kapatıldı.