Kayın

KayınKayıngiller (Fagaceae) familyasının Fagus cinsini oluşturan yaklaşık on ağaç türünün ortak adı. Kuzey yarı kürenin ılıman ve astropikal bölgelerinde yaygın olarak gözlenir.

Uzun boylu, gri gövdelidir. Yaprakları parlak yeşil ve kenarları dişlidir. 40 m boya ulaşabilen kayınların, düzgün ve silindirik gövdeleri vardır. Yumuşak dikenli, kahverengi bir örtüyle sarılı fındıksı meyveleri, üç köşeli ve sert kabukludur. Türkiye’de daha çok kuzey bölgelerde doğal yayılış göstermekle birlikte, güneydeki Amanoslarda da yaygındır. Saf ya da göknar, lâdin, çam ve meşelerle karışık geniş ormanlar kurar. Yağlı meyveleri doğada yaban hayvanları için önemli bir besin kaynağıdır.