Kaynak (Su Kaynağı)

Pınar olarak da bilinir, yer altı sularının yüzeye çıktığı yerdir. Kaynaklar genellikle yağmur sularının toprak yüzeyinden aşağı doğru süzülüp kayaların arasına sızmasıyla oluşur. Suyun hareket edebileceği birbiriyle bağlantılı boşluklar içeren, kum taşı ya da kireç taşı gibi geçirimli kayalar suyu depolar ve iletir. Bu tür kayalar ve kaya katmanları suveren anlamına gelen akifer adını alır. En fazla yer altı suyu toplayan ve ileten kaya birimleri, pekişmemiş kum ve çakıldan oluşan birimlerdir. Bu tür kaya birimlerdeki suyun bir bölümü kaynaklardan yüzeye çıkar; geri kalan daha büyük bir bölümüyse buharlaşma ve sızıntı yoluyla boşalır.

Kaynaklar, çıkan suyun sıcaklığına göre sınıflandırılırlar. Su sıcaklığı, bölgedeki ortalama hava sıcaklığının üzerinde olan kaynaklara kaynarca denir. Kaynarcalara genellikle volkanik bölgelerde rastlanır. Sıcak su ve buhar püskürten kaynaklarsa gayzer adıyla bilinir. Belirgin biçimde çözünmüş mineral içeren kaynaklaraysa mineralli kaynaklar denir.