Kaynama Noktası

Bir maddenin sıvı hâlden gaz hâle geçtiği sıcaklık. Kaynama noktasının bir başka tanımı da sıvı ve gaz fazlarının dengede olduğu sıcaklık biçimindedir. Bir sıvıya ısı uygulandığında sıvının sıcaklığı, sıvının buhar basıncı çevredeki gazların basıncına eşitleninceye kadar yükselir. Bu noktada, artık sıcaklıkta bir yükselme olmaz ve uygulanmaya devam edilen ısı enerjisi sıvıyı gaza dönüştüren buharlaşma gizil ısısı olarak emilir. Bu dönüşüm sıvının yalnızca yüzeyinde değil aynı zamanda bütününde meydana gelir ve gaz baloncukları oluşur.

Bir sıvının kaynama noktası, çevresindeki gazların basıncı azaltılırsa düşer. Örneğin, su bir dağ tepesinde normal kaynama noktasına göre daha düşük bir sıcaklıkta kaynayacaktır. Çünkü dağ tepesinde suya uygulanan atmosfer basıncı deniz seviyesindekinden daha az olacaktır. Öte yandan, bir sıvının kaynama noktası, çevresindeki gazların basıncı artırılırsa sıvının kaynama noktası yükselir. Bu nedenle, üzerinde düşünce birliğinde olunan bir standart dikkate alınarak değerler kaydedilir.