Kertenkele

Sürüngenler (Reptilia) sınıfının, kertenkeleler ve yılanlar (Squamata) takımının, asıl kertenkeleler (Lacertidae) familyasındaki türlere verilen genel ad. Boyları ender olarak 30 cm’yi aşar. Başları oransal olarak küçüktür. Bedenin öteki bölümleri küçük ve pürtüklü pullarla örtülüdür. Kertenkelelerin kuyruklarında yenilenme görülür. Çok hızlı koşar ve hemen saklanabilirler. Renkleri çok değişkendir. Kumlu, taşlı ve kısa otlu arazilerde bulunurlar. Ender olarak ağaçlara tırmanırlar. Gündüzleri beslenirler. Genellikle güneşli ve yarı kurak yerleri tercih ederler. Hemen hepsi küçük omurgasızlarla, özellikle böceklerle beslenirler. Bazı meyveleri de yedikleri bilinmektedir. Türleri Türkiye’nin hemen her bölgesinde yaygındır.