Kilim

Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle desenli, havsız, kalın, kıl ya da yün dokuma. En değerli kilimler; İran, Türkiye, Afganistan, Hindistan ve Çin’de dokunmaktadır.

Eski kaynaklara göre Eski Mısırlılar ve Asurlular kilim dokuyan ilk insanlardı.

Eskiden kilim dokurken altta ve üstte iki çıtası bulunan dokuma tezgâhları kullanılırdı. Bu iki çıta arasına “çözgü” denilen ve kilimin zeminini oluşturan düşey iplikler gerilirdi. Kilimi dokuyan kişi, farklı renkteki atkı ipliklerini bu çözgü ipliklerinin arasından enlemesine geçirirdi.

Anadolu’nun en eski dokumacılık sanatı ürünlerinden olan kilimi Türkler daha Orta Asya’dayken biliyorlardı. Türklerin M.Ö 5. yüzyıldan günümüze kadar düğümlü dokuma tekniğini bildiğini gösteren buluntulara Altay Dağlarındaki Pazırık Höyüğü’nde rastlanmıştır.