Kilise

Hristiyanların ibadetlerini yerine getirmek için kullandıkları tapınaklara verilen ad. Yaklaşık 2000 yıl önce ilk Hristiyanların ibadetlerini yerine getirebilmeleri için özel yerleri yoktu. Çok tanrılı dine inananlar ve imparatora tapınma geleneğine bağlı olan Romalılar, tek tanrılı Hristiyanlık dinine karşı gelerek, baskı uyguluyorlardı. Bu nedenle Hristiyanlar, ilk zamanlarda ibadetlerini gizli yapmak zorundalardı.

Kiliseler yasallaştıktan sonra da toplumun varlıklı, zengin kesimlerinden gelen yardımlarla git gide zenginleşti.

Kilise duvarları Hz. İsa’nın ve azizlerin resim ve heykelleriyle süslüdür. İslâmiyette yasak olan resim sanatı Hristiyanlıkta bu anlamda önemli bir yer tutar. Okuma yazma bilmeyenlere, resimler aracılığıyla Hristiyanlığı öğretmede çok önemli bir yeri vardır, bu resimlerin. Kiliselerin en önemli ögelerinden biri de müziktir. Kilisede mihrabın iki yanında koro için ayrılmış yerler bulunur. Ayrıca kiliselerde özel dua odaları yer alır. Hristiyanlıktaki “günah çıkartma” işlemi için kiliselerde özel kapalı bölmeler de bulunmaktadır.