Kimya

Maddelerin yapısını, bileşimini ve uğradıkları değişiklikleri inceleyen bilim dalı. Kendileri küçük temel parçacıklardan oluşmakla birlikte, kimyasal maddelerin temel yapı birimleri atomlardır.

Kimyayla uğraşanların iki temel amacı vardır: İlk amaçları, maddelerin yapısını, özelliklerini keşfetmektir. İkinci amaçları da, doğada bulunan maddelerden, yararlanılabilecek yeni maddeler elde edebilmenin yollarını araştırmaktır. Kimyacılar çalışmalarını deneyler yaparak yürütürler. Bu deneylerini de kimya lâboratuvarlarında gerçekleştirirler.

Kimyasal maddelerin iki önemli özelliği vardır. Bunlardan biri, şekil, renk, yoğunluk gibi fiziksel özelliklerdir. Öteki de başka bir maddeyle karıştırıldığında gösterecekleri davranışı belirleyen kimyasal özelliklerdir. Bir maddenin uğrayabileceği değişiklikler de ya fiziksel ya da kimyasaldır. Fiziksel değişimler kolayca tersine çevrilebilir. Ancak kimyasal değişimler çevrilemez.

Maddenin yapısının değişikliğe uğrayarak yeni bir maddeye dönüşebilmesi özelliğine kimyasal özellik denir. Yanma, paslanma (oksitlenme) ve çürüme gibi olaylar maddelerin kimyasal özellikleriyle ilgilidir. Maddenin kimyasal özelliklerinin değişmesiyle ilgili olaylara da kimyasal olaylar (kimyasal değişme) denir. Örnek olarak, odunun yanması ya da demirin paslanması verilebilir. Kimyasal olaylarda kimyasal tepkimeler oluşurken ya enerji alınır ya da enerji verilir. Enerjinin, kinetik enerji, potansiyel enerji, ısı enerjisi, kimyasal enerji gibi çeşitleri vardır. Enerji çeşitleri birbirine dönüşebilir. Örneğin, besinlerdeki kimyasal enerji bedenimizde hareket ve ısı enerjisine dönüşmektedir.