Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kimyasal Enerji

Kimyasal tepkimeler sırasında ısı biçiminde enerji alış-verişi olur. Alınan ya da verilen bu ısıya tepkime ısısı denir. Tepkime sırasında atomlar arası bağların kırılması dışarıdan ısı gerektiren bir olaydır. Bağlar kırıldıktan sonra atomlar yeniden düzenlenerek yeni bağlar oluşur ve bağ oluşumu sırasında da ısı açığa çıkar. Kimyasal tepkimeler bu nedenle ikiye ayrılır. Tepkime sırasında dışarıdan ısı […]
Kimyasal tepkimeler sırasında ısı biçiminde enerji alış-verişi olur. Alınan ya da verilen bu ısıya tepkime ısısı denir. Tepkime sırasında atomlar arası bağların kırılması dışarıdan ısı gerektiren bir olaydır. Bağlar kırıldıktan sonra atomlar yeniden düzenlenerek yeni bağlar oluşur ve bağ oluşumu sırasında da ısı açığa çıkar. Kimyasal tepkimeler bu nedenle ikiye ayrılır. Tepkime sırasında dışarıdan ısı alınmasına gereksinim duyan tepkimelere endotermik tepkimeler denir. Örneğin; buzun erimesi endotermik bir tepkimedir. Bunun yanında tepkime sırasında dışarıya ısı veriliyorsa, buna da ekzotermik tepkime denir. Örneğin; suyun donması ekzotermik bir tepkimedir.

Kimyasal maddelerin yapısında depolanmış enerji doğrudan ölçülemez. Bunun yerine ürünlerin toplam ısı kapsamıyla (entalpi) girenlerin toplam ısı kapsamı arasındaki fark ölçülebilir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021