Kırılmaz Cam

Özellikle otomobil ön camlarında, uçaklarda ve kurşun geçirmeme niteliği istenen yerlerde kullanılan bir çeşit güçlendirilmiş cam. Dağılmaz cam olarak da bilinir. Bazı türleri camın neredeyse eriyecek dereceye kadar ısıtılıp sonra aniden soğutulmasıyla elde edilir. Bazılarının içinde gömülü çok ince tel kafesler bulunur. Çoğunda da iki cam katmanı arasında ince bir plâstik katman vardır. Bu türde, cam kırıldığında plâstiğe yapışır ve dağılmaz.