Kobay

Güney Amerika’ya özgü kemirici memeliler familyasının (Caviidae) fare benzeri bir üyesi. En tanınmış türü olan evcil kobayın (Cavia porcellus) yabanıl ataları And Dağları’nda yaşamlarını sürdürmekte, geceleri otlar ve başka bitkilerle beslenmektedirler. Evcil kobay sevilen bir ev hayvanı olmasının yanı sıra lâboratuvar hayvanı olarak öylesine ünlenmiştir ki, Türkçede ayrım gözetmeksizin deney amacıyla kullanılan tüm hayvanlara “kobay” denir.

Avrupalılar Amerika’ya gelmeden çok önce Güney Amerika yerlileri tarafından evcilleştirilen kobay, eti için yetiştirilmekteydi. Evcil kobay ilk kez İspanyol kâşiflerinin ilgisini çekmekle birlikte Avrupa’ya Hollândalılar tarafından götürülmüş, çok geçmeden sevilen bir ev hayvanı ve değerli bir lâboratuvar hayvanı olmuştur.