Köktencilik

Toplum yaşamında, bilimde, dinde ya da siyaset alanında kökten yenileşme eğilimi, radikalizm. Siyasal anlamda ilk defa İngiltere’de kullanılmıştır. Charles J. Fox 1797’de oy hakkını genelleştirmek için “radikal reform” kavramını ileri sürmüştür. Daha sonra bu kavram genel bir terim hâline gelir. 1848’de Fransa’da cumhuriyeti savunanlar bu adı kullanmaya korktukları için “radikal” kavramını kullanmışlardır. Günümüze kadar birçok alanda sertleşmek, uzlaşmaz bir tavır takınmak, var olan ilkelere tümüyle karşı gelmek anlamında kullanılmıştır.