Gorgoda Nedir? Kimdir?

Komünizm

Ortak mülkiyete ve servetin gereksinime göre bölüştürülmesine dayalı toplumsal düzen ya da siyasal sistem. Komünizm düşüncesi oldukça eski çağlara dayanır. Eski çağlarda küçük komünist toplulukların varlığından söz edilebilir. Daha sonraki çağlarda birçok edebi eserde, özellikle Thomas More’un “Ütopya” adlı eserinde, belirli bir düzeyde ortak mülkiyet düşüncesinin ilk örnekleri görülür. On dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde Karl Marx […]
Ortak mülkiyete ve servetin gereksinime göre bölüştürülmesine dayalı toplumsal düzen ya da siyasal sistem. Komünizm düşüncesi oldukça eski çağlara dayanır. Eski çağlarda küçük komünist toplulukların varlığından söz edilebilir. Daha sonraki çağlarda birçok edebi eserde, özellikle Thomas More’un “Ütopya” adlı eserinde, belirli bir düzeyde ortak mülkiyet düşüncesinin ilk örnekleri görülür.

On dokuzuncu yüzyıla gelindiğinde Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından geliştirilen toplumsal bir sistem hâline gelmiştir. Marx ve Engels’e göre, bütün toplumlar tarih boyunca belirli ve benzer aşamalardan geçer. Her toplum sırasıyla ilkel-köleci toplum, feodal toplum, kapitalist toplum, sosyalist toplum aşamalarını yaşar ve son aşama olarak da komünist topluma ulaşır. Bu sisteme göre toplumların ulaşabileceği en üst aşama komünizmdir. Komünizmde bireylerin özel mülkiyetleri olmayacak, ortak mülkiyet olacak, devlet ve toplumsal sınıflar ortadan kalkacaktır. Komünizm aşamasında iktidar işçi sınıfının elinde olacaktır.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021