Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kömür

İçinde yüksek oranda karbon bulunan siyah renkli katı yakıt. Üç yüz milyon yıl önce yaşamış ağaçsı eğreltiler ve yosunların toprakla örtülmesiyle meydana gelen kömür %30-98 oranında karbon ve az miktarda su, çok az miktarda da azot ve kükürt içerir. Gerek çıkarılmasının pahalı oluşu gerekse hava, su ve toprak kirlenmesine neden olması, kömürün gelişmiş ülkelerdeki kullanımını […]
İçinde yüksek oranda karbon bulunan siyah renkli katı yakıt. Üç yüz milyon yıl önce yaşamış ağaçsı eğreltiler ve yosunların toprakla örtülmesiyle meydana gelen kömür %30-98 oranında karbon ve az miktarda su, çok az miktarda da azot ve kükürt içerir. Gerek çıkarılmasının pahalı oluşu gerekse hava, su ve toprak kirlenmesine neden olması, kömürün gelişmiş ülkelerdeki kullanımını azaltmıştır. Özellikle 2. Dünya Savaşı’ndan sonra kömür yavaş yavaş yerini petrole bırakmış, daha sonra da doğal gaz kullanımının hızla yaygınlaşmasıyla, yakıt olarak üçüncü sıraya düşmüştür.

Kömürün yakacak olarak kullanılması çevreyi kirletir. Bu nedenle kömürden elde edilecek yanıcı gazların olabildiğince borularla kent merkezlerine taşınması ve bu biçimde yakılması, katı kömürün yakıt olarak kullanılmasına yeğlenmektedir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021