Kontrplak

Telleri birbirine ters gelecek biçimde en az üç kaplamanın üst üste tutkallanmasından oluşan, ince, esnek ve dayanıklı tahta.

Kontrplâğın; esneme, kabarma, bükülme ya da çatlama gibi durumları keresteye göre daha az yaşandığından, kullanım alanı mobilyacılıktan doğramacılığa ve ambalâj işlerine kadar geniş bir alana yayılmıştır.