Konuşma ve Konuşma Türleri

İnsanın duygu ve düşüncelerini başka insanlara sözle anlatması. Konuşma bir başka deyişle sözlü anlatımdır.

Konuşma Türleri

Günlük yaşamda başkalarıyla iletişim kurarken yaptığımız konuşmalar için önceden hazırlık yapmayız. Yeri, zamanı ve konusu belirlenmiş konuşmalar içinse hazırlık yaparız. Konferans, söylev, açık oturum ve münazara hazırlıklı konuşma türlerindendir.