Gorgoda Nedir? Kimdir?

Konya Ovası

İç Anadolu bölgesinin güneybatısında yer alan büyük ova. Ovanın batısında ve güneyinde Toroslara bağlı dağlar bulunur. Kuzeyinde Bozdağ ve kuzeydoğusunda Obruk plâtosuyla Konya’da yer alan başka çukurluk alanlardan ayrılır. Doğusunda artık etkinliği kalmamış volkanik bir dağ olan Karacadağ yer alır. Konya Ovası, doğu-batı doğrultusunda 150 km’dir. Kuzey-güney doğrultusunda genişliği de 20-50 km arasında değişir. Bu […]
İç Anadolu bölgesinin güneybatısında yer alan büyük ova. Ovanın batısında ve güneyinde Toroslara bağlı dağlar bulunur. Kuzeyinde Bozdağ ve kuzeydoğusunda Obruk plâtosuyla Konya’da yer alan başka çukurluk alanlardan ayrılır. Doğusunda artık etkinliği kalmamış volkanik bir dağ olan Karacadağ yer alır. Konya Ovası, doğu-batı doğrultusunda 150 km’dir. Kuzey-güney doğrultusunda genişliği de 20-50 km arasında değişir. Bu boyutlarıyla Türkiye’nin en büyük ovasıdır.

Konya Ovası, çok eski zamanlarda birçok akarsu ve kurumuş gölün oluşturduğu alüvyonlarla kaplıdır. Bu nedenle oldukça verimli bir tarım alanıdır. Ovanın iklimi karasal iklimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar da sert ve uzun geçer. Ova yıl boyu çok az yağış alır. İklime bağlı olarak doğal bitki örtüsü seyrek otsu bitkilerdir. Konya Ovası dışarıya akışı olmayan kapalı bir havzadır. Çevreden inen sular ova içinde kaybolur. En önemli akarsuyu, Çarşamba Çayı’dır. Ovadan geçen öteki akarsular, Meram Çayı, May ve Sille dereleridir.

Konya Ovası, Türkiye’nin en önemli tahıl üretim yeridir. Ülkenin “tahıl ambarı” olarak adlandırılır. Ovada daha önceleri sürekli kuru tarım yapılırken çeşitli barajların yapımıyla sulu tarıma geçilmiştir. Yetiştirilen en önemli ürünler, buğday ve öteki tahıl ürünleriyle şeker pancarıdır. Ova köylerinde küçükbaş hayvancılık da yapılır. Konya Ovası Anadolu’daki, hatta dünyadaki çok eski yerleşim yerlerinden biridir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?
    En son eklenen yazılar

    Kim ne dedi?

    Gorgoda © 2021