Körfez

Karanın içine sokulmuş deniz parçası. Körfezlerin bazıları geniş ve yayvan biçimlidir. Antalya ve Mersin Körfezleri buna örnek verilebilir. Bazılarıysa İzmit ya da Edremit Körfezinde olduğu gibi dar ve derin bir biçimde karaya sokulur. Bir kıyıdaki körfezlerin sıklığını, kıyı gerisinde yer alan yükseltilerin kıyıya dik ya da paralel olmaları belirler. Yükseltilerin kıyıya dik uzandığı coğrafyalarda, kıyılarda daha fazla sayıda körfeze rastlanır. Türkiye’de özellikle Ege kıyıları, bu türden kıyılardır. Bu bölgede Edremit, Çandarlı, İzmir, Kuşadası, Güllük ve Gökova körfezleri bulunur.