Koro

Tek ya da çok sesli olarak yazılmış bir müzik yapıtını uygulamak için bir araya gelen topluluk. Koronun tarihi çok eskiye dayanır. Eski Yunan’da halk şarkılarında kullanılan koro, daha sonra Hristiyan kiliselerinde, ilâhilerde kullanılmaya başlandı. 15. ve 16. yüzyıllarda, koro için yazılmış çok sayıda eser bestelendi. 17. yüzyılda koro armonik bir yapıya kavuştu. Besteci William Billing, 18. yüzyılda ABD’de ilk koro okulunu kurdu.

Koronun Türk müziğinde de çok önemli bir yeri vardır. Koro şefi ve saz sanatçısı Mesut Cemil, ülkemizde ilk kez “klâsik koro”yu kuran kişidir.