Kril

Kabuklular (Crustacea) Euphausiacea alt takımına ait bazı deniz canlılarının ortak adı. Bu takımdaki hayvanlar açık denizlerde yaşar ve karidese benzer. Bilinen türlerinin uzunlukları 8-60 mm arasında değişir. Kriller bazı bölgelerde balıkların, kuşların ve özellikle birkaç balina türünün besin kaynağı olarak, besin zincirinde önemli bir yer tutar. Besleyici özellikleri yüksek, A vitamini bakımından zengindir. Deniz yüzeyinden 2 bin metre derinliklere kadar rastlanabilen bu hayvanlar, çok büyük sürüler hâlinde yaşarlar. Pek çok türün alt bölümünde bulunan ışık organları görülmelerini kolaylaştırır. Mikroskobik deniz canlılarıyla beslenirler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir