Krom

Atom numarası 24 olan element. Simgesi Cr’dir. Isıya dayanıklı, havada oksitlenmeyen, hafif mavi parıltılı, beyaz renkli çok sert bir elementtir. Çok iyi parlatılabilir. Alaşımların dayanıklılığını artırmak ve aşınmayı önlemekte kullanılır. Krom renkli bileşikler oluşturur. Zümrüte yeşil ya da yakuta kırmızı rengini veren kromdur.

Yer kabuğunda en bol bulunan elementlerden biri olan krom serbest hâlde bulunmaz. Başta oksijen olmak üzere başka elementlerle birleşmiş hâlde bulunur. Krom az miktarda kullanıldığında çeliği sertleştirir. Paslanmaz çelik, yüzde 10-26 arasında krom içeren krom-demir alaşımıdır. Başkaca kromlu alaşımlar otomobil parçalarında, petrol borularında, kesici aletlerin yapımında, musluk gibi dekoratif kaplamalarda kullanılır. Savunma sanayiinin ham maddesidir ve bu alanda yerini alabilecek bir element yoktur. Türkiye’de zengin krom yatakları vardır. Dünya krom rezervlerinin yaklaşık yüzde onu Türkiye’dedir. Türkiye’deki üretim alanlarının başında Elâzığ’daki Guleman krom yatakları gelir.

Demir, çelik ve demirsiz alaşımların sertliğini arttırmak, oksidasyona ve paslanmaya karşı dayanıklı kılmak üzere kullanılan kromun stratejik ve kritik önemi vardır. Halen dünya krom çıkarımında 22 ülkenin katkısı varsa da, bunlardan Türkiye’nin de dahil olduğu dört ülke çıkarımın yüzde 87’sini vermektedirler. Birinci durumdaki Güney Afrika, esas olarak Bushveld’de yer alan yataklar sayesinde dünyanın en büyük krom çıkarıcısı olmuştur. Krom üretiminde halen ikinci büyük ülke ise Türkiye’dir.

Büyük sanayi ülkelerinin çoğunun bu maddeye az ya da hiç sahip olmaması ve ferrokrom elde edilmesinde başka ikame maddesinin bulunmaması, uluslararası ticaretine önem verilmesine neden olmaktadır. Dünya toplam üretim miktarı sürekli artan (1993’de 3.3, 1997’de 4.4 milyon ton) ferrokrom üretiminde, yıldan yıla dalgalı bir seyir izlese de, önde gelen ülkelerin başında yine Güney Afrika (1.9 milyon ton), Çin (387 bin ton), Kazakistan (300 bin ton) ve Hindistan (287 bin ton) gelmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir