Küçük Kaynarca Antlaşması

Küçük Kaynarca Antlaşması

Küçük Kaynarca Antlaşması

1768-1774 Osmanlı-Rus savaşının sonunda imzalanan ve Osmanlı Devleti’nin Karadeniz’deki denetimine son veren antlaşma. Sultan I. Abdülhamit, Osmanlı-Rus savaşının kötü şekilde devam ettiği bir dönemde tahta geçti. Ruslara karşı koyamayan Osmanlı Devleti, 21 Temmuz 1774 tarihinde Bulgaristan’da Küçük Kaynarca Antlaşması’na imza attı. Bu antlaşmaya göre Kırım’a bağımsızlık verildi. Bunun yanında Ruslar Karadeniz’de ticaret yapıp, donanma bulundurabilecekler, Balkanlarda Ortodoks toplulukların haklarını koruyacaklardı. Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı verecek, buna karşılık Rusya, Eflâk, Buğdan, Beserabya ve Akdeniz’de işgal ettiği adaları Osmanlı Devleti’ne geri verecekti. Fakat bu bölgelerde Osmanlı Devleti genel af ilân edecek, halka din ve mezhep özgürlüğü verecek, halktan vergi almayacak, isteyen istediği yere göç edebilecekti. Rusya’ya kapitülâsyonlardan yararlanma olanağı ve Rus ticaret gemilerine de boğazlardan serbestçe geçme hakkı verildi.

Küçük Kaynarca Antlaşması, Osmanlı Devleti’nin kurulduğu günden bu yana imzaladığı, koşulları en ağır antlaşmadır. Halkı tümüyle Türk ve Müslüman olan Kırım gibi bir eyalet ilk kez kaybedilmişti. Karadeniz’in bir Türk gölü olma özelliği de bu antlaşmayla sona ermiş oldu. Osmanlılar yüzyıllardan beri ilk kez, bir devlete savaş tazminatı verdi. Rusya bu antlaşmayla Osmanlı Devleti’nin iç işlerine karışma olanağını bulmuş oldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir