Gorgoda Nedir? Kimdir?

Kükürt Oksit

Kükürdün oksijenle oluşturduğu türlü bileşkelerin ortak adı. Bu bileşkelerden en önemlileri kükürt dioksit ve kükürt trioksittir. Kükürt dioksit (SO2) yanıcı olmayan renksiz bir gazdır. Yarılanma ömrü 24 saat olup atmosferde […]

Kükürdün oksijenle oluşturduğu türlü bileşkelerin ortak adı. Bu bileşkelerden en önemlileri kükürt dioksit ve kükürt trioksittir. Kükürt dioksit (SO2) yanıcı olmayan renksiz bir gazdır. Yarılanma ömrü 24 saat olup atmosferde kalıcılık süresi 40 günü bulmaktadır. Kükürt oksitlerin çoğu, sabit kaynaklarda fosil yakıtların yanması sonucunda meydana gelir. Fosil yakıtlar (petrol, kömür vb.) %0,5 ilâ %6 arasında kükürt içerir. Petrol ve kömür gibi fosil yakıtların yanması sonucunda kükürt çoğunlukla SO2 şeklinde atmosfere yayılır. Atmosferde kükürdün yoğunlaşma fazındaki biçimiyse SO4tür. Atmosferdeki kükürt oksit miktarının büyük çoğunluğunu insan etkinlikleri oluşturmaktadır.

Yazı etiketi: ,

Kategori: Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

    Gorgoda © 2021