Kütle

Kütle, madde miktarının değişmeyen (yer çekiminden bağımsız) ölçüsüdür. Madde miktarı yer çekimi ortamında eşit kollu teraziyle ölçülür. Terazinin bir kefesine ölçülecek madde, öteki kefesine de birim kütleler konur ve ölçüm yapılır. Kütle birimi olarak kilogram (kg) kullanılır. Kilogramın binde birine gram (g), gramın binde birine de miligram (mg) denir.

Maddelerin belirli bir kütlesi vardır. Kütle kuvvete karşı oluşan dirençtir. Katıların kütlesi kolayca ölçülebilir. Terazinin bir kefesine ölçülecek olan katı cisim, diğer kefeye de birim kütleler konulur. Terazi dengeye getirilir ve kefedeki birim kütlelerin miktarı toplanarak cismin kütlesi bulunur.

Sıvıların kütleleri, içinde bulundukları kabın kütlesiyle birlikte ölçülür. Sıvıyla kabın kütlesine brüt, kabın kütlesine dara, sıvının kütlesine de net kütle denir. Net kütle, brütten daranın çıkarılması sonucu elde edilir. Gazların kütleleri de sıvılarda olduğu gibi içinde bulundukları kapların kütleleriyle birlikte ölçülür.

Etiketler:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir