Kyanize Yöntemi

Bu metod 1832 yılında İngiliz Kimyageri J.H. Kyan tarafından bulunmuştur. Metodda %0.66 lık civa klorür (Hgc12) çözeltisi kullanılmaktadır. Ağırlık olarak bir kısım civa klorüre 150 kısım su ilave edilerek çözelti hazırlanmaktadır.

Daldırma işlemi beton, taş veya tuğla havuzlarda yapılır. Metalleri kısa sürede çürütmektedir. Ortalama olarak 0.6 kg/m3 kuru civa klorür miktarının alınması iyi bir emprenye işlemi için yeterlidir.

Ağaç malzemenin kabukları soyularak hava kurusu durumuna getirildikten sonra havuzlara sevkedilir. Baskıya alınarak pompa ile emprenye maddesi çözeltisi sevkedilir. Kolay emprenye olan türler 8 gün, güç emprenye olan türler 10 gün havuzda bekletilir. Bu sürede çam’ da 4-10 mm ladin ve göknar’ da 4 mm. lik geçme derinliği sağlanır. Geçme derinliğinin tespiti için enine kesitte amonyum sülfür ve civa klorürün bulunduğu kısımlar siyah bir renk alarak belli olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir