Gorgoda Nedir? Kimdir?

Laboratuvar

Çeşitli alet, madde ve araç kullanılarak, deney, araştırma ve hatta küçük ölçüde üretimin yapıldığı yer. Lâboratuvarlar, gerçek hayatın kontrollü bir biçimde yinelendiği özel ortamlardır. Bu ortamda doğanın biyolojik, kimyasal ve […]

Çeşitli alet, madde ve araç kullanılarak, deney, araştırma ve hatta küçük ölçüde üretimin yapıldığı yer. Lâboratuvarlar, gerçek hayatın kontrollü bir biçimde yinelendiği özel ortamlardır. Bu ortamda doğanın biyolojik, kimyasal ve fiziksel bileşenlerinin işleyişi, tepkileri, yapısı vb. incelenir.

Lâboratuvarların kullanımı belirli standartlarla belirlenmiştir. Bu ortamların temizliğine (sterilizasyon) özen gösterilir. Sıcaklık, nemlilik ve ışık miktarı kontrol altında ve sabit tutulur. Çünkü bunların değişmesi deneylere ve lâboratuvardaki madde, alet ve araçlara zarar verebilir. Lâboratuvar atıkları özel araçlarla taşınır ve kent çöplerinin yığıldığı çöplüklerden ayrı mekânlarda depolanır.

Lâboratuvar Malzemeleri
Lâboratuvarda kullanılan değişik araç, alet ve maddelere denir. Bunlara mikroskop, lâm ve lâmel, spektrofometre, bilgisayarlar, kimyasal maddeler, cam malzemeler, metal aletler (makas, pens gibi), değişik ölçüm araçları, etüv ve karıştırıcılar örnek olabilir.

Yazı etiketi:

Kategori: Nedir?

    Gorgoda © 2021