Lejyoner Hastalığı

Legionella pneumophilia bakterisinin yol açtığı tehlikeli bir hastalık. Hastalığın şiddetli belirtilerle seyreden zatürree ve daha hafif tipi olan pontiac ateşi olarak iki şekli vardır. Lejyoner hastalığı adını, 1976 da ABD’de Filedelfiya’da eski lejyonerler arasında meydana gelen salgından almıştır.

ABD’de her yıl 8 000-18 000 arasında lejyoner hastalığı vak’ası görülmektedir. Türkiye’de hastalığın varlığı bilinmekle birlikte sağlıklı istatistiksel bilgiler olmadığından yıllık hasta sayısı bilinmemektedir. Ülkemizdeki veriler lejyoner hastalığının tüm zatürreeler arasında %5-%10 sıklıkla olduğunu düşündürmektedir. Lejyoner hastalığı izole vak’alar olarak bütün yıl boyunca görülmesinin yanı sıra yaz ve sonbahar başlarında salgınlar da olabilmektedir. Dünyanın her yerinde görülebilen bu hastalığa yakalananların %5 – %15’i ölmektedir. Bu hastalık çocuklarda da ortaya çıkabilir. Ancak daha çok orta yaşlı ve yaşlı yetişkinlerde görülür.

Hastalığın belirtileri bakteri alındıktan 2-10 gün sonra ortaya çıkar. Öncelikle hâlsizlik ve yorgunlukla başlayan şikâyetlere ateş, öksürük, göğüs ağrısı ve nefes darlığı eklenir. Genelde başlangıçta balgam çıkışı olmaz. Bulantı, kusma karın ağrısı, yaygın kas ve eklem ağrıları olur. Uygun antibiyotik tedavisiyle bağışıklık sistemini baskılayan bir hastalık yoksa tam iyileşme gerçekleşir. Ancak, en az iki hafta antibiyotik tedavisi gereklidir.

Legionella bakterisi bütün dünyada suyla ilgili aygıtların tamamına yakınında görülmüştür. Buradan elde edilen önemli sonuç bu bakterinin büyük binaların havalandırma sistemlerindeki, sıcak ve nemli ortamlarda, rahatlıkla yerleşip üreyebileceğidir. Bakteri havalandırma sistemi aracılığıyla yayılır ve doğal olarak çevredeki insanlarca solunur.

Etiketler: