Levrek

Perciformes takımının Moronidae familyasını oluşturan 12 kadar balık türünün ortak adı. Bazıları denizle bağlantılı acı ve tatlı sulara girse de, genelde ılık ve tropik denizlerin sığ kesimlerinde yaşarlar. Bedenleri iğ biçimli ve yanlardan hafifçe basıktır; pulları oldukça iri ve deriye iyice yapışıktır. Çoğunlukla yanları beyaz, alt bölümleri gümüş renginde ve alttaki yüzgeçleri sarımsı olur.

Türkiye’yi çevreleyen denizlerde iki türü yaşar. Bunlardan biri düz ya da bayağı levrek (Dicentrarchus labrax)tir ve Türkiye’yi çevreleyen tüm denizlerde yaşar. Boyu ortalama 20-55 cm’dir.

Öteki tür olan benekli levrek (D. punctatus) Ege Denizi’nin güney kesimlerinde ve Akdeniz’de yaşar; uzunluğuysa en çok 70 cm olmak üzere ortalama 20-40 cm’dir. Levrekler en lezzetli ve ticari değeri en yüksek balıklar arasındadır.