Liman İşletme Müdürü

Liman İşletme Müdürü

Liman İşletme Müdürü

Liman ve iskelelerin belirlenen hedefler ve politikalar doğrultusunda, karlı, verimli bir şekilde işletilmesi ve geliştirilmesinden sorumlu olan yöneticidir.

Liman İşletme Müdürü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Limandaki işleri, mevzuata, yetkili makamlarca alınan karalara ve verilen emirlere uygun olarak yürütmek, etkin, verimli ve ekonomik olarak yürütülmesini sağlamak, koordine ve kontrol etmek,
b) Liman ve iskelelerin faaliyetlerine ilişkin orta ve uzun vadeli hedefler için teklifler hazırlamak, gerekli iş programlarını yapmak, tespit edilen hedeflere ulaşılmasını sağlamak,
c) Limandan yapılacak taşımaların cins, miktar ve zamanı hakkında özel ve resmi kuruluşlar ve şahıslarla iletişim kurmak ve işletme faaliyetlerine yön vermek,
d) Liman kapasitesinin en uygun şekilde değerlendirilmesi için gerekli tedbirleri almak, önerilerde bulunmak,
e) İşletme faaliyetleri ve işlerinin genel gidişini, yapılan ve yapılması gerekli faaliyet raporlarının, her türlü kayıt, evrak ve dosyaların zamanında ve muntazam tutulmasını sağlamak,
f) Personelin işyerine bağlılığını sağlamak, morallerinin yüksek olması, mesleki ve sosyal bilgilerinin artırılması için gerekli motivasyonu sağlamak,
g) Personelin sürekli, disiplinli ve düzenli çalışmasını sağlayacak tedbirler almak,
h) Limanda çalışan personelin özlük işlerinin ve diğer idari ve sosyal hizmetlerinin yürütülmesinde mevzuat hükümlerinin uygulanmasını sağlamak, personelin hak ve hukukunu korumak,
i) Liman işletmesinin büro, makine, demirbaş, kırtasiye, basılı form ve malzeme ihtiyaçlarının zamanında temin edilmesini sağlamak,
j) Liman ile ilgili işlerde kuruluşu temsil etmek,
k) Mesleği ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir