Liman Servis Şefi

Liman Servis Şefi

Liman Servis Şefi

Liman işletmesinde çalışan serdümen, gemi vinç operatörü vb. işçilerin çalışmalarını koordine eden, planlayan ve mesleki bilgilerin artırılması amacıyla eğitim programları hazırlayan ve uygulayan nitelikli kişidir. Liman Servis Şefi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İşçilerin işyerlerine zamanında sevkini sağlamak,
b) Serdümen, gemi vinç operatörleri ve işçilerin yükleme, boşaltma vb. işleri süratli, emniyetli ve verimli olacak şekilde planlamak ve koordinesini sağlamak,
c) Müteferrik işlerde çalışan işçilerin listelerini hazırlamak ilgili kişilere imzalatmak,
d) Belirlenen program dahilinde personeli eğitime tabi tutmak ve takibini yapmak,
e) İşçi puantajlarını kontrol etmek, imzalatmak ve ilgili birime göndermek,
f) Personelin mesai geliş-gidiş saatlerini takip etmek,
g) Personelin özlük (hasta kağıdı, izin vb.) işlerinin takip ve kontrolünü yapmak,
h) Günlük yapılan işler hakkında ilgililere bilgi vermek,
a) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uyulmasını sağlamak,
i) İş kazası geçiren işçi için iş kazası zaptı düzenlemek,
j) İşçilere malzeme dağıtımının yapılmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir