Linyit

Birleşimindeki karbon oranı %60-%75 olan, kahverengi ya da siyah renkli kömür. Basınç altında turbadan türeyen linyit, kömürleşme sürecinin ilk ürünlerinden biridir ve bu süreçte turbayla taş kömürü arasında yer alır.

Linyit dünya kömür rezervlerinin yaklaşık yüzde 45’ini oluşturur. Ancak ısıtma değeri, depolanma kolaylığı ve öteki özelliklerinden dolayı taş kömürünün gerisinde olduğundan, linyit yatakları yeterince işlenmemektedir. Ancak doğal yakıt sıkıntısı çekilen ülkelerde, örneğin Almanya’nın doğu kesiminde, linyit üretimi taş kömürü üretiminin çok üzerindedir. Linyit kömürü daha çok maden yataklarına yakın yerlerde ve sanayi tesisleriyle konutlarda tüketilir.

Linyit, kendiliğinden tutuşabildiğinden özel olarak depolanması gerekir ve uzun mesafelere taşıma giderleri oldukça yüklüdür. Bu olumsuzluklara karşın, linyit yatakları yüzeye daha yakındır ve kolayca işlenebilir. Bu da üretim giderlerini düşürür.

Etiketler: